Żywy Różaniec

Jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. W naszej parafii “Żywy Różaniec” funkcjonuje prawie od początku jej istnienia. Spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy Świętej wieczornej, a codziennie o godz. 18.00 odmawiany jest wspólnotowy różaniec. Opiekunem jest ks.proboszcz Wacław Nowak, zelatorką – Krystyna Michalak

Udostępnij: