Wspólnota „Światło”

Wspólnota „Światło”
Wspólnota „Światło” powstała w lutym 2015 r. Tworzą ją osoby z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzież i dorośli), ich rodziny oraz grupa osób, które w tej wspólnocie znalazły dla siebie pole do działania. Obecnie liczy ok. 40 osób, spotyka się raz w miesiącu, zwykle w ostatnią sobotę. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 12.00, a po Eucharystii jest czas na rozmowy oraz spotkania i zajęcia budujące więzi w grupie. Opiekunem jest ks. Paweł Michniewicz, zelatorką – Maria Palica.

Udostępnij: