Krąg Biblijny

Wspólnotę tę tworzą osoby w różnym wieku zainteresowane głębszym poznaniem i zrozumieniem Pisma Świętego. Sprzyja temu wspólne rozważanie wybranych fragmentów Biblii, dyskusja i pytania, jakie przesłanie one niosą. Członkowie tej wspólnoty pragną zrozumieć czasy współczesne Chrystusowi i”przełożyć” wskazówki zawarte w Piśmie Świętym do świata XXI wieku. Spotkania tej wspólnoty: we wtorki po Mszy Świętej wieczornej. Prowadzi ks.Paweł Michniewicz.

Udostępnij: