Dzieci pierwszokomunijne

Do wspólnoty tej należą dzieci z klas trzecich szkół podstawowych, które przygotowują się do Pierwszej
Spowiedzi oraz do Pierwszej Komunii Świętej, oraz ich rodzice. Formacja grupy obejmuje Mszę Świętą
niedzielną o godzinie 14:00, indywidualne katechezy, spotkania dla dzieci i rodziców oraz uczestnictwo
w nabożeństwach wynikających z liturgii Kościoła. Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii
to zazwyczaj druga bądź trzecia niedziela maja. Wspólnotą opiekuje się ks. proboszcz Wacław Nowak

Udostępnij: