Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. W naszej parafii jest taka możliwość podczas Mszy Świętej w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Opiekunem współnoty jest ks. proboszcz Wacław Nowak, zelatorką – Bożena Zaremba.

Udostępnij: