Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest grupą modlitewną, która uświadamia potrzebę dobrego przygotowania się do spotkania z Bogiem. Członkowie tej grupy poprzez swoje modlitwy pragną wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, a dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Spotkania dbywają się w trzeci wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św. Opiekunem jest ks. Paweł Michniewicz, zelatorką – Krystyna Michalak

Udostępnij: