Z BOGIEM W NOWY ROK

Uroczystą Mszą Świętą o godz. 16.00 pożegnaliśmy 31 grudnia rok 2022. Rok trudny, bo chociaż pandemia koronawirusa została opanowana, to za naszą wschodnią granicą od lutego trwa wojna, która ma wpływ również na nasze życie. Rozpoczynając ostatnią w 2022 roku Eucharystię ks. proboszcz Wacław Nowak przekazał smutną informację: w godzinach porannych 31 grudnia zmarł Benedykt XVI, papież-emeryt, wielce dla Kościoła zasłużony, przyjaciel św. Jana Pawła II i naszego narodu. Dziękując Bogu za wszystkie dzieła Benedykta XVI, prosił parafian modlitwę za jego duszę. Ostatni dzień roku to czas podsumowań, zastanowienia się nad tym, czego dokonaliśmy – ile za naszą przyczyną stało się dobra, a ile rzeczy niedobrych, jakie były nasze relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Jak ks. proboszcz powiedział: „Rok 2022 nie był rokiem, który pozytywnie zapisał się w naszym życiu. Mimo to trzeba podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, jakiego od Niego doświadczyliśmy i za Benedykta XVI. Chcemy też przeprosić za to, co w naszym życiu i było niedobre, za wszelkie zło, jakie dzieje się na świecie, ale nade wszystko chcemy prosić Dobrego Boga, aby Rok Pański 2023 był rokiem lepszym, przede wszystkim aby zakończyła się bezsensowna wojna w Ukrainie.” W kazaniu ks. proboszcz skupił się na znaczeniu słowa Bożego, Ewangelii Chrystusowej, która jest fundamentem wiary i Kościoła. Zachęcał, by podejmując postanowienia na nowy rok odpowiedzieć sobie na pytanie: „Na ile słowo Jezusa Chrystusa, na ile Jego Ewangelia staje się fundamentem budowania każdego dnia mojego życia i na ile to słowo zmienia się we mnie w ciało?” Ostatnie w roku modlitewne spotkanie w parafialnym wieczerniku zakończyło się nabożeństwem dziękczynno-błagalnym przed Najświętszym Sakramentem. Poprowadził je ks. proboszcz, kończąc słowami: „Spraw, Panie Jezu, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie a godzina śmierci nieznana. Niech Duch Święty prowadzi nas przez świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie i społeczności Twojego Kościoła z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz doskonałą miłością z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa.”

 

Udostępnij: