WYBIERZ ŻYCIE!

WYBIERZ ŻYCIE!

„Wybierz życie” to tegoroczne hasło Marszu dla Życia, który 8 maja odbył się w Szczecinie i jest największą manifestacją w obronie życia – od poczęcia do naturalnej śmierci. Hasło jest czytelną deklaracją tego, co najcenniejsze, i skłania do refleksji również względem sytuacji na Ukrainie. Pierwszy marsz odbył się w 2003 r. Jego organizatorem jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk Fundacja Małych Stópek. W tym roku, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy ludzi – osoby świeckie i duchowe, uczniowie, studenci, rodziny, organizacje itd. Atmosfera była niezwykła – transparenty, flagi, modlitwa, śpiew i radość wybrzmiewała w ubranym na biało tłumie przechodniów. Tradycyjnie marsz rozpoczął się przed pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, a zakończył się Mszą Świętą w szczecińskiej katedrze. Wydarzeniu towarzyszył dzwon „Głos Nienarodzonych” oraz przepisana na płótnie encyklika św. Jana Pawła II Evangelium vitae, która była niesiona przez uczestników marszu. W trakcie marszu wolontariusze zbierali do puszek datki na rzecz hospicjum św. Jana w Szczecinie. Można było też przynieść pieluchy dla Domu Samotnej Matki. Nie zabrakło również licznych wiernych z Goleniowa, zarówno z parafii św. Jerzego jaki z parafii. św. Katarzyny, którzy swoją obecnością i postawą zaświadczyli o tym, co jest dla nich nadrzędną wartością.

E. Prażuch

Udostępnij: