WIERNY ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA

W uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela (24 czerwca) ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził 62 rocznicę święceń kapłańskich. Rozpoczynając Mszę Świętą, dziękował Panu Bogu z dar kapłaństwa, za wszelkie łaski jakich od Boga w swoim długim życiu doświadczył i za ludzi, których na swojej drodze spotykał, prosząc jednocześnie parafian o modlitwę. Drogę ks. Schmidta do kapłaństwa oraz jego 62-letnią posługę przypomniał w kazaniu ks. Marek Kawa. Podkreślił przede wszystkim zasługi Dostojnego Jubilata dla naszej parafii, z którą związany jest ponad 50 lat i którą budował od podstaw i przez 40 lat był u jej steru. Jak powiedział, nieczęsto się zdarza, by kapłan mógł świętować taką rocznicę, będąc jednocześnie wciąż aktywnym członkiem wspólnoty parafialnej. Jako pierwszy proboszcz nowo powstałej w 1974 roku parafii Świętego Jerzego ks. Bogdan Schmidt od podstaw budował rodzinę parafialną oraz jej bazę materialną; to dzięki jego zabiegom mamy dzisiaj piękny kościół. Mimo że od 11 lat ks. Bogdan nie pełni już funkcji proboszcza, nadal aktywnie pracuje w parafii. I za to wszystko w imieniu ks. proboszcza i swoim własnym podziękował „wiernemu żołnierzowi Chrystusa” ks. Marek Kawa. Do życzeń tych dołączyli przedstawiciele rodziny parafialnej, dla której ks. kanonik jest raczej ojcem – wymagającym ale troskliwym. Ks. Bogdan Schmidt w styczniu tego roku ukończył 85 lat życia, a podczas obchodów 50-lecia parafii (24 kwietnia br.) obchodził swoją 50-letnią w niej posługę. Księże Kanoniku, niech Dobry Bóg błogosławi Ci na wszystkie dni, jakie przed Tobą, a Święty Jerzy otacza swoją opieką. Pogody ducha i dużo zdrowia Ci życzymy, bo ono jest Ci teraz bardzo potrzebne.

Udostępnij: