WIELKA SOBOTA- Poświęcenie pokarmów

Zgodnie z piękną polską tradycją w Wielką Sobotę święci się pokarmy na wielkanocny stół. W naszym kościele potrawy święcone były 7 razy i za każdym razem kościół był pełen. Jak co roku moment poświęcenia pokarmów poprzedzony był adoracją Grobu Pańskiego i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ks. proboszcz Wacław Nowak, który święcił wielkanocne koszyczki o godz. 11.00, przypomniał przed błogosławieństwem symboliczne znaczenie tego, co w nich się znajduje: chleb to symbol ciała Chrystusa, wędliny – symbol dostatku, jajka – symbol nowego życia, chrzan i sól – symbol trwałości. Piękną tradycją tego dnia kultywowaną także w naszej parafii jest dzielenie się wiernych z ubogimi. Wiele osób podchodziło do specjalnie wystawionego kosza, składając w nim dary, które przekazane zostały ludziom w trudnej sytuacji materialnej, także uchodźcom z Ukrainy. Po poświęceniu potraw był czas na adorację Krzyża i Grobu Pańskiego.

Udostępnij: