SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W środę 1 czerwca 89-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii oraz z parafii Chrystusa Króla w Żarnowie przyjęła sakrament bierzmowania. Na prośbę ks. proboszcza Wacława Nowaka oraz przedstawicieli rodziców, sakramentu potwierdzającego dojrzałość chrześcijańską udzielił dziewczętom i chłopcom arcybiskup Andrzej Dzięga. „Sakrament bierzmowania to święto całej parafii nie tylko młodzieży, która otworzyła się na dary Ducha Świętego” – powiedział JE Arcybiskup rozpoczynając koncelebrowaną Mszę Świętą, podczas której ten doniosły akt miał miejsce. W homilii podkreślił, iż wydarzenie to jest powrotem do atmosfery wizytacyjnych spotkań w parafiach dekanatu Goleniów sprzed kilku tygodni. „Teraz, gdy patrzę na kolejne grupy młodzieży przystępujące w parafiach do bierzmowania, to serce się uśmiecha, bo powychodzili z ukrycia młodzi ludzie, o których myśleliśmy, że już do świątyń nie wrócą” -mówił, dziękując kandydatom, że postanowili otworzyć się na dary Ducha Świętego. W dalszej części swoich rozważań ks. arcybiskup skupił się na tym, jak ważna dla każdego człowieka jest jego bliskość z Bogiem, jak ważne szukanie w Nim wsparcia, jak ważne jest iść przez życie z Bogiem w sercu i być człowiekiem serca. Kierując swoje słowa do młodzieży powiedział:  „To Bóg jest źródłem mocy, która pozwala nam odzyskiwać w sobie siłę, radość oraz pokój serca i stać się człowiekiem serca. Duch Święty, którego dary dzisiaj otrzymacie, pomoże wam wytrwać na Bożej drodze i bez lęku iść w nowy czas. Nie będziesz w tym sam, bo Bóg chce dołączyć do człowieka i udzielać mu swojej Boskiej mocy. On cię poprowadzi i wesprze, On z tobą będzie przeżywał każdy dzień. Idź z Bogiem w sercu przez świat i buduj wspólnotę ludzkich serc, aby ludzie stawali się jednym sercem i jednym duchem. Otwartym sercem przyjmij dar Bożego Ducha i niech będzie On dla ciebie źródłem wielkiej siły i niezachwianej wiary”. Stając przed arcybiskupem, młodzi z wielką powagą i wzruszeniem przyjmowali sakrament potwierdzający ich wchodzenie w chrześcijańską dorosłość. Po Mszy Świętej za ten dar i za przygotowanie do jego przyjęcia podziękowali ks. arcybiskupowi oraz kapłanom i przyrzekli, że umocnieni darami Ducha Świętego wierni będą Chrystusowi i Chrystusowemu Kościołowi. Do sakramentu bierzmowania przygotowali młodzież: ks. Marek Kawa (SP 4), ks. Adam Staśkowiak (SP 5) oraz ks. Piotr Dzedzej (Żarnowo).Uroczysty charakter wydarzenia podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu scholi Per Dio, czytanie słowa Bożego i poprowadzenie modlitwy powszechnej przez młodzież oraz przyniesione przez nią dary ołtarza.

Udostępnij: