POWIEDZ BOGU „TAK”

25 marca Kościół obchodził uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypominając doniosłą chwilę, kiedy Matka Boża, posłuszna wezwaniu Nieba, godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. Od blisko 30 lat uroczystość ta powiązana jest z Dniem Świętości Życia, a w tym roku razem z całym Kościołem prosiliśmy tego dnia o pokój dla Ukrainy i nawrócenie Rosji. To tam, w Nazarecie, zaczęło się dzieło zbawienia, gdy Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by objawić Jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie Syna Bożego. I tam padły znamienne słowa wypowiedziane przez Maryję: „fiat” – niech się tak stanie i „amen” – niech tak będzie – powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak rozpoczynając Mszę Świętą. I na tych dwu słowach skupił się później w kazaniu. Pierwsze „amen” wypowiedziała Maryja w Nazarecie, pierwsze „tak” wypowiedział jednak sam Bóg – stwierdził i rozwijając tę myśl mówił: Bóg Ojciec troszczy się o człowieka, chce być blisko niego, towarzyszyć mu w jego ziemskiej wędrówce i wspierać w trudnych chwilach. Nie odrzuca żadnego człowieka, nawet wtedy, gdy ten odwraca się do niego plecami. Bóg nigdy nie mówi „nie” człowiekowi, pragnie jego dobra i szczęścia i dlatego posłał na ziemię swego Syna. Drugie „tak” wypowiada sam Jezus Chrystus: „Idę spełnić wolę Boga”. Zwiastowanie pokazuje nam tajemnicę wcielenia Bożego Syna, który przyjmuje ludzką naturę po to, by być pośród nas i dzielić z nami radości i smutki. Bóg przez swego Syna ofiaruje nam najpiękniejszy dar – dar zbawienia. I dopiero trzecie „tak” wypowiada Maryja w scenie zwiastowania, przyjmując tajemnicę zbawienia człowieka. Archanioł Gabriel oznajmia Jej, że została wybrana przez Boga i w cudowny sposób ma począć z Ducha Świętego Mesjasza – Zbawiciela. Znamy Jej odpowiedź: „fiat” – niech się tak stanie. Bóg mówi „tak”, Jezus mówi „tak” i Maryja mówi „tak”. Bóg Ojciec, Syn Boży i Jego Matka Maryja ciągle są z nami, ciągle do nas mówią i czekają na nasze „tak”. Czy je usłyszą? Dziękując dzisiaj Panu Bogu za dar Jego obecności pośród nas, prośmy Go, byśmy mieli tyle odwagi, tyle wiary, tyle nadziei i miłości, byśmy każdego dnia budząc się rano mówili Bogu „tak”. Wieczorna Msza Święta w uroczystość Zwiastowania Pańskiego poprzedzona została modlitwą różańcową oraz nabożeństwami Drogi Krzyżowej dla dzieci i dla dorosłych. Po Eucharystii na prośbą papieża Franciszka razem z całym Kościołem modliliśmy się o pokój na Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji. W odczytanym przez księdza proboszcza papieskim akcie poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi mocno wybrzmiały słowa: „Zagrażająca światu okrutna i bezsensowna wojna w Ukrainie wywołuje we wszystkich strach, przerażenie i poczucie bezsilności (…) My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata (…) Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię.

Udostępnij: