POMAGAMY UKRAIŃSKIM PARAFIOM

W niedzielę 23 czerwca gościliśmy w naszej parafii ks. Marcina Ciesielskiego, proboszcza katolickich parafii w Maniewiczach oraz w Lubieszowie w zachodniej Ukrainie (Wołyń). Przyjechał, aby prosić o wsparcie dla wspólnot, w których posługuje. O warunkach, w jakich pracę duszpasterską prowadzi i z czym musi się mierzyć na terenach, na których dopiero w 1991 roku została ustanowiona hierarchia katolicka, mówił na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych. Ks. Marcin od 9 lat pracuje w diecezji łuckiej, w której sytuacja Kościoła katolickiego jest wyjątkowo trudna: wspólnoty parafialne są bardzo małe, brakuje kapłanów, a kościoły przez wiele lat wykorzystywane na różne cele (np. kościół w Maniewiczach przez prawie 50 lat był magazynem soli) i wymagają ogromnych nakładów. Parafia w Maniewiczach liczy 35 wiernych, w odległym o 75 km Lubieszowie – 10, są to głównie potomkowie mieszkających tu Polaków. Takie małe wspólnoty nie są w stanie utrzymać parafii, a tym bardziej pokryć kosztów remontu świątyń. Przed wojną były tu duże polskie parafie i dlatego właśnie w Polsce, między innymi w Goleniowie, szuka wsparcia. Zwracając się do parafian prosił o pomoc – przede wszystkim o dar modlitwy, ale także o wsparcie materialne, bo utrzymanie parafii przez tak małe wspólnoty jest po prostu niemożliwe. Na koniec podziękował księdzu proboszczowi za życzliwość i zgodę na to, by mógł przedstawić sytuację Kościoła na Wołyniu. Parafianie pozytywnie na apel o pomoc odpowiedzieli i koszyk, do którego po każdej Mszy św. zbierał ofiary ks. Marcin szybko się zapełniał. Parafię Ducha Świętego w Maniewiczach można wspomóc dokonując wpłat na konto w Banku Millenium SA – 82 1470 0002 2017 5737 2000 0001.

Udostępnij: