Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie

11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny – Polski. Po 123 latach niewoli, w listopadzie 1918 roku wróciła na mapy jako niepodległe suwerenne państwo. Wróciła, bo naród polski nigdy nie pogodził się z tym, że nie może o sobie stanowić, że o tym jak ma żyć, w jakim języku mówić i jakich praw przestrzegać decydowali zaborcy. Polacy przez dziesiątki lat marzyli o wolnej Ojczyźnie, zanosili modły do Boga: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” i walczyli o nią niosąc na sztandarach hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 11 listopada 1918 roku ich marzenia się spełniły i choć kolejne lata nie były łatwe i pełne historycznych zawirowań, mamy wolną Polskę. Może nie idealną, ale naszą – z polską kulturą i tradycją, z polskim językiem i obyczajem, mocno związaną z Kościołem. Goleniowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w naszym parafialnym wieczerniku. Sprawowali ją w koncelebrze ks. Mirosław Czerwiński – proboszcz parafii św. Katarzyny, ks. Janusz Skałecki – proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy na os. Helenów, ks. Rafał Sorkowicz z parafii św. Katarzyny oraz nasz proboszcz – ks. kan. Wacław Nowak, który patriotycznej Eucharystii przewodniczył. W swoich rozważaniach o Ojczyźnie i patriotyzmie ks. proboszcz mocno podkreślał, jak ogromne znaczenie w budowie suwerennego narodu ma Bóg. Kończąc kazanie, powiedział: „Nie pozwólmy, Bracia i Siostry, aby ktokolwiek wyrzucał Boga z naszego codziennego życia, aby drwił i szydził z naszych wartości chrześcijańskich, deprawował nasze sumienia i sumienia naszych dzieci i młodzieży. Wszelkie reformy podejmowane bez Boga i wbrew Bogu prowadzą do zniewolenia. Pochylając się dzisiaj z zadumą i wdzięcznością nad heroiczną walką o niepodległość, módlmy się, aby wszystkie wartości zawarte w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna zawsze były żywe w naszych rodzinach, by zawsze kształtowały nasze umysły, serca i sumienia.” Podniosły i uroczysty charakter Mszy Świętej za Ojczyznę podkreślała obecność kompanii honorowej 3 Batalionu Logistycznego ze sztandarem oraz sztandarów instytucji i organizacji, a także udział w liturgii władz gminy, przedstawicieli służb mundurowych, harcerzy i licznej grupy goleniowian. Bogatą oprawę muzyczną zapewniły orkiestra dęta Wood & Brass Band oraz parafilna schola Per Dio. Piękną religijną uroczystość zakończyła pieśń „Boże coś Polskę”.
Maria Palica

 

Udostępnij: