KRZYŻ ZASŁUGI ARCHIDIECEZJI DLA PANI BOGUMIŁY BOHDANIEC

Pani Bogumiła Bohdaniec, prowadząca od ponad 40. lat parafialną poradnię rodzinną, uhonorowana została Krzyżem Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To pierwsza osoba w naszej parafii, która tym Krzyżem została odznaczona. Uroczystość wręczenia Krzyża Zasługi Archidiecezji miała miejsce po wieczornej Mszy Świętej w niedzielę 13 lutego. Aktu dekoracji dokonał arcybiskup Andrzej Dzięga, który na prośbę ks. proboszcza Wacława Nowaka przewodniczył Eucharystii. Część homilii JE Arcybiskup poświęcił pani Bogumile, podkreślając jej wyjątkowe zasługi w dziele przygotowywania młodych ludzi do małżeństwa i życia w rodzinie oraz wspieraniu tych, którzy już będąc w małżeństwie szukali porady, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Czyniła to zawsze z ogromną życzliwością, cierpliwością i delikatnością, a zarazem profesjonalnie, czym zaskarbiła sobie ich wdzięczność. Mówił też, że wieloletnie i oddane posługiwanie wspólnocie Kościoła, niezależnie od tego na jakim polu, trzeba docenić i podziękować – przede wszystkim modlitwą i prostym „Bóg zapłać”. Jak dodał, formą podziękowania jest też ustanowiony kilka lat temu Krzyż Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nadawany osobom, „które z sercem idąc przez długie lata i trwając na posterunku w służbie Kościoła, cierpliwie czynią dobro. Tak jak pani Bogumiła”. Pani Bogumile Bohdaniec Krzyż Zasługi Archidiecezji został przyznany: „W dowód uznania za: czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia, od ponad 40 lat wyrażane przez wyjątkowy wkład w rozwój poradnictwa rodzinnego, szczególnie na terenie parafii pw. Św. Jerzego w Goleniowie, wyróżniając się troską i zaangażowaniem w walce o szacunek dla ludzkiego życia”. Pani Bogumiła z trudem skrywała wzruszenie, słuchając słów arcybiskupa Andrzeja Dzięgi skierowanych pod jej adresem i laudacji odczytanej przez ks. Przemysława Pokorskiego – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii oraz podczas aktu dekoracji. W tym wyjątkowym dla pani Bogumiły dniu wspierali ją swą obecnością córka Agnieszka z mężem oraz syn Paweł, obecna była także diecezjalna doradczyni życia rodzinnego pani Monika Możejko.

Maria Palica

Udostępnij: