DOŚWIADCZYĆ KRZYŻA

Po dwóch latach przerwy 12 kwietnia powróciła na ulice Goleniowa Droga Krzyżowa. Prowadzona spod kościoła Świętego Jerzego do kościoła Świętej Katarzyny, jest wielkim świadectwem wiary i symbolicznie łączy wiernych obu parafii. Drogę Krzyżową  poprowadził ks. Krzysztof Musiałek, proboszcz parafii Świętej Katarzyny, a wielki drewniany krzyż nieśli przedstawiciele różnych stanów: kapłani i siostry zakonne, ministranci, członkowie Żywego Różańca i innych wspólnot, kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy. Za krzyżem w modlitewnym skupieniu szło kilkuset goleniowian, rozważając mękę  Chrystusa i śpiewając pieśni pasyjne. Nieśli swoje osobiste krzyże, powierzając Jezusowi cierpienie i mdląc się o pokój dla udręczonej Ukrainy. Dla uczestników tego wydarzenia było to bardzo osobiste doświadczenie krzyża, ale też dawało wiarę i nadzieję, że tak jak jak po śmierci na krzyżu przyszedł czas Zmartwychwstania, tak też przyjdzie czas radości dla każdego z nas, a dla udręczonej Ukrainy czas pokoju.

Palica

Udostępnij: