60 LAT WIERNEJ SŁUŻBY BOGU

W sobotnie popołudnie 25 czerwca ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził we wspólnocie parafialnej 60. rocznicę święceń kapłańskich. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Paradyżu, otrzymał je z rąk biskupa Wilhelma Pluty 24 czerwca 1962 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył dostojny jubilat. W tej uroczystej dla niego chwili towarzyszyli mu Arcybiskup Andrzej Dzięga, proboszcz naszej parafii i dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak, grono zaprzyjaźnionych kapłanów, burmistrz Robert Krupowicz oraz liczna grupa parafian. Kazanie, poświęcone powołaniu oraz istocie kapłaństwa, wygłosił JE Arcybiskup. I w tym kontekście nawiązał do jubileuszu ks. Schmidta, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w tworzeniu od podstaw parafii Świętego Jerzego, z którą związany jest od 48 lat, i dziękując za ogrom pracy, jaką w to dzieło oraz w budowę nowego kościoła włożył. Wyrazem uznania za jego wierną służbę Bogu było wręczenie ks. Bogdanowi jubileuszowego krzyża z sześcioma pierścieniami. Wzruszony Jubilat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, księżom, z którymi współpracował w czasie swojej posługi kapłańskiej oraz wszystkim, których przez minione lata Pan Bóg na jego drodze stawiał. Po Eucharystii ustawiła się do Księdza Kanonika długa kolejka ludzi, którzy z okazji jubileuszu chcieli mu podziękować za pracę w parafii i złożyć życzenia z okazji kapłańskich „urodzin”. Obchody jubileuszu zwieńczyła wspólna uczta w plebanijnym ogrodzie, na której nie zabrakło urodzinowego tortu.
Drogi Księże Kanoniku
Z okazji 60 rocznicy Twoich święceń kapłańskich dziękujemy Ci za pełną poświęcenia pracę duszpasterską, za stworzenie od podstaw żywej i mocnej Bogiem wspólnoty parafialnej i za dom Boży, w której ta wspólnota może się spotykasz. Dziękujemy za każdą Mszę Świętą, za każde ochrzczone dziecko i pobłogosławione małżeństwo, za każdą komunię i spowiedź, za każde słowo otuchy i reprymendę, kiedy trzeba było. Idź w kolejne lata i niech prowadzą Cię niczym drogowskaz słowa, które wybrałeś w dniu święceń: „Jezu, spraw, abym był kapłanem według słowa Twego”. I niech nadal dobry Bóg otacza Cię swoją opieką, da dobre zdrowie i jasny umysł, niech Maryja czuwa nad Tobą, a Święty Jerzy bezpiecznie prowadzi w następne lata. Oby było ich jak najwięcej…
Szczęść Ci, Boże!

Udostępnij: