Litania do Świętego Jerzego

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Jerzy, módl się za nami.
Uproszony przez rodziców u Boga,
Szlachetny przykładzie rycerzy,
Oficerze rzymskich legionów,
Otwarty na Boga,
Mężu modlitwy i umartwienia,
Miłujący Chrystusa,
Wielki święty rycerzu,
Wzorze odwagi i męstwa,
Pełen darów Ducha Świętego,
Nieugięty w wierze,
Przykładzie pokory i cierpliwości,
Naśladowco Chrystusa cierpiącego,
Prześladowany za stałość w wierze,
Torturowany za wierność Chrystusowi,
Męczony na katowskim kole,
Krzyżowany na wzór Chrystusa,
Wielki Męczenniku,
Chlubo prześladowanego Kościoła,
Nieustraszony w doświadczeniach,
Patronie bractw rycerskich,
Wspomożycielu rolników,
Opiekunie siodlarzy i rusznikarzy,
Ostojo we wszelkich trudnościach,
Przykładzie walki ze złem,
Odwracający epidemie,
Pogromco piekielnego smoka,
Patronie harcerzy,
Orędowniku przed Bogiem,
Wzorze doskonałego zwycięstwa,
Spieszący skutecznie z pomocą,
Szczególny patronie Anglii i Litwy,
Wstawiający się za nami u Boga,
Przemożny nasz opiekunie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem Świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z nasza słabością i pozwól nam oczyścić się dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego postępowania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Udostępnij: