Święcenia Kapłańskie w naszej Katedrze św.Jakuba w Szczecinie 29.06.19r.