Za Ojczyznę

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada o godz. 9.00 w naszym kościele odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, wojsko, harcerze, Orkiestra Dęta „Wood Brass Band” i schola „Per Dio”. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz, w tym starosty powiatu goleniowskiego i burmistrza Goleniowa, a także delegacji z Niemiec, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Eucharystię w koncelebrze z kapłanem parafii św. Katarzyny, ks. Michałem Ogrodnikiem, odprawił proboszcz naszej parafii ks. Wacław Nowak. „Nasze myśli biegną dzisiaj w sposób szczególny ku naszej ziemskiej matce Ojczyźnie”- rozpoczął swoją homilię ksiądz proboszcz. Wspomniał, że niestety najmłodsze pokolenie słyszy dzisiaj od dorosłych o kraju ojczystym nie zawsze informacje pochlebne. „Wszystkich nas tutaj zgromadzonych jednak łączy ogromna troska o dom, któremu na imię ojczyzna – kontynuował. – Bo jeśli dzisiaj tu jesteśmy, razem zanosimy modlitwy, razem sprawujemy Mszę Święta w intencji Ojczyzny, to jest to wyraz troski o nią każdego z nas – i za to dziękuję. Ale cofnijmy się myślą do roku 1918, gdy po latach niewoli Polska odrodziła się jako niepodległe państwo. Cofnijmy się na moment do roku 1989, kiedy w pełnym odrodzeniu przestali nam przeszkadzać nasi najbliżsi sąsiedzi. Czy jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie sami? Jak rozumiemy wolność, którą otrzymaliśmy? Jak tę wolność realizujemy? Czy wiemy komu ją zawdzięczamy?” – pytał.
Miłość ojczyzny, jak mówił dalej, to pamięć o tych, którym tak wiele zawdzięczają kolejne pokolenia Polaków, którzy pracowali, tworzyli narodową kulturę, ojczyste dzieje, byśmy mogli podjąć to dziedzictwo i budować lepszą przyszłość. Ks. Nowak przytoczył słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Podkreślił, że dzisiaj powinniśmy szczególnie dziękować za tych, którzy nie tylko pracowali, ale ponieśli największą ofiarę, oddali życie, żebyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Podkręślił, że miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Przypomniał słowa Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Zaznaczył też, że wolna Ojczyzna jest nam nie tylko dana przez Bożą Opatrzność, ale również zadana – żebyśmy ją dobrze zagospodarowali, by nasz kraj był wolny i się rozwijał. Na zakończenie homilii ks. proboszcz podkreślił, że mamy szczególny przywilej: mamy naszą Królową – Jasnogórską Panią, która każdego dnia otacza polską ziemię oraz naród szczególnie przez Nią umiłowany, swoją Matczyną opieką.Galeria w linku.

https://swjerzy.goleniow.pl/galerie/za-ojczyzne/

A. Chabraszewska

Udostępnij: