Wsparcie dla misji

W niedzielę 15 listopada gościliśmy w naszej parafii ojca Sebastiana Stasiaka ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który podczas wszystkich Mszy Świętych głosił kazania oraz zbierał ofiary na misje w Kenii. W swojej nauce ojciec oblat nawiązał m.in. do słów papieża Franciszka, abyśmy pozwolili zaskoczyć się Panu Bogu i namawiał, abyśmy nieustannie odkrywali Go w naszym życiu. Mówił także, nawiązując do niedzielnej Ewangelii, że każdy z nas otrzymuje od Boga duchowe dary, a naszym zadaniem jest rozwijać je i dzielić się nimi z naszymi braćmi, ponieważ do nieba nie idziemy sami, lecz we wspólnocie. O. Sebastian wspomniał też o swojej pracy misyjnej w Szwecji oraz zachęcał do wsparcia dzieł misyjnych prowadzonych przez oblatów w na całym świecie, także w Afryce. Na pomoc dla misji na tym kontynencie, a w tym roku szczególnie w Kenii, przeznaczane są zebrane od wiernych ofiary. Dzięki nim budowane są nie tylko kościoły, ale też szkoły i szpitale oraz kopane tak bardzo potrzebne tam studnie. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, w 1816 roku we Francji. W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Pracują w 21 domach, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, skąd przybył do nas o. Sebastian, zaś ich dom prowincjalny znajduje się w Poznaniu.

B. Prusik

 

Udostępnij: