W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Dziękujemy Bogu za wolność i niepodległość, dziękujemy za dziś, prosimy o jutro. W 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, dzisiaj 11 listopada 2021 roku, o godz. 9.00 w Kościele świętego Jerzego w Goleniowie została odprawiona Msza święta w intencji Polski. Uroczystości przewodniczył ks. proboszcz Wacław Nowak, w celebrze uczestniczyli ks. proboszcz Krzysztof Musiałek z Kościoła świętej Katarzyny w Goleniowie i zaproszeni księża. „Dziękując Bogu za wolność i niepodległość, dziękujemy za dziś, prosimy o jutro. Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy życie poświęcili by ta niepodległość stała się rzeczywistością” tymi słowami rozpoczął świętą uroczystość ks. proboszcz Wacław Nowak. „W tej Mszy świętej ogarniam całą naszą Ojczyznę, wszystkich tych, którzy stanowimy o Polsce, zawierzam wszystkich, którzy dbają o nią, na co dzień. Powierzam wszystkich którzy w poczuciu sprawiedliwości, patriotyzmu stają w obliczu tej, która jest naszą Matką” – by oddać cześć Bogu i modlić się za Ojczyznę. Przypomniał że w chwili utraty niepodległości „wielu rodaków zdradziło Boga, porzuciło Jego przykazania, zostało zniewolonych grzechem prywaty, ułudą „złotej wolności”. Niewolę zewnętrzną poprzedziła niewola wewnętrzna. Upadek ducha, wewnętrzne spory i podziały, brak poczucia odpowiedzialności za własne państwo. Nawet kosztem dobra wspólnego jakim jest Ojczyzna”. Podkreślił z cała mocą, że w 1918 roku „nikt nam wolności nie dał i nikt nam niepodległości nie dał – w prezencie. O tę niepodległość walczyli Polacy, polscy żołnierze i cywile”. Wielką zasługę w tym miała polska rodzina, w której dzieci i młodzież uczyły się patriotycznych postaw, „gdzie przekazywano z pokolenia na pokolenie język polski, chlubne tradycje, wiarę, chrześcijańskie tradycje”. Pomimo zakazów zaborców i kasat klasztorów katolickich, Kościół uczestniczył w życiu codziennym Polaków „uczono miłości do Boga, do bliźniego i mówiono o miłości do Ojczyzny”. O swoich korzeniach, pamiętali wszyscy, również ci, którzy wyemigrowali za granicę. „… a kiedy była potrzeba, stanęli do walki o niepodległość, wstępowali do ochotniczej Polskiej Armii …”. Ks. Wacław Nowak zaapelował: „Wspólnota to słowo klucz, do zrozumienia odrodzenia niepodległej Polski. (… ), ten apel jest także dziś aktualny. Budowanie wspólnoty, jednej Ojczyzny, pod jednym sztandarem, to zadanie także na czasy dzisiejsze i na przyszłość” (…) potrzeba nam pokory, potrzeba nam solidarności, potrzeba nam wzajemnego szacunku, potrzeba nam służby w prawdzie, … „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój”; (Mt 5, 23-24)”. Na koniec uroczystości proboszcz dziękował Bogu za dar naszej modlitwy, za dar naszej Ojczyzny, za dar obecności Wojska Polskiego, za obecność sztandarów pocztowych Wojska Polskiego, Urzędu Miasta i Gminy Goleniów, Harcerstwa Polskiego, Parafii św. Katarzyny w Goleniowie, Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej nr 1. Podziękował wszystkim, którzy są pośród nas, a w naszym mieście i w naszej gminie zajmują różne urzędy państwowe, gminne i powiatowe. Podziękował za obecność służbom mundurowym, panu burmistrzowi i z-cy burmistrza Goleniowa, pan przewodniczącej Rady Miejskiej, służbie liturgicznej ołtarza, lektorom, scholii „Per Dio” i wiernym – by Ojczyzna nasza była wierna Bogu i Kościołowi.

Robert Żuk

Udostępnij: