Światło na oświecenie pogan

Symbolika święta Ofiarowania Pańskiego, obchodzonego w Kościele 2 lutego, zwanego też w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej, skupia się wokół tajemnicy Światła, którym dla świata jest sam Jezus Chrystus. W tym dniu w naszym kościele były sprawowane cztery Msze Święte. Na początku każdej z nich ksiądz dokonał obrzędu błogosławieństwa przyniesionych przez wiernych świec, zwanych gromnicami. Gromnica – jak podkreśli przewodniczący Eucharystii o godz. 18.30 ks. proboszcz Wacław Nowak – towarzyszy człowiekowi w najważniejszych momentach jego życia. Zapalana jest od świecy paschalnej w momencie chrztu, a potem znów po przystąpieniu po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania poprzedzającego przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, a wreszcie – wkładana (jeśli to możliwe) do ręki osoby, która żegna się z tym światem. Jest znakiem Bożej obecności w naszym życiu, ale także opieki Bożej Matki, która przyniosła nam kiedyś i wciąż przynosi prawdziwą Światłość świata – swojego Syna. Ksiądz proboszcz przypomniał także, że 2 lutego to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu szczególną modlitwa otaczamy osoby, które swoje życie całkowicie poświęciły Bogu. Zachęcał do modlitwy za siostry karmelitanki ze Szczecina – jedyny w naszej archidiecezji zakon kontemplacyjny. Polecał także Bożej opiece posługujące w naszej parafii siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi oraz Wdowy Konsekrowane. Siostry Adriana, Marta, Maria i Monika przyjęły życzenia z okazji swojego święta po Eucharystii o godz. 10.30. Nasza redakcja się do nich dołącza. Życzymy Siostrom zdrowia, radości w sercu i wszelkich potrzebnych Bożych łask płynących przez pośrednictwo Najświętszej Matki.
B. Prusik

Udostępnij: