Rocznica Święceń księdza Bogdana Schmita

W uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) pięćdziesiątą siódmą rocznicę święceń kapłańskich obchodził ks. kanonik Bogdan Schmidt, proboszcz naszej parafii w latach 1974 – 2014.

Rozpoczynając Mszę Świętą, którą sprawował razem z ks. proboszczem Wacławem Nowakiem, dostojny jubilat dziękował Panu Bogu za dar powołania i wszelkie łaski, jakich od Niego doświadczył w trakcie swojej posługi kapłańskiej, za rodziców, którzy go ukształtowali oraz za ludzi, których na swojej drodze spotkał i którzy go wspierali w jego pracy duszpasterskiej. Szczególnie w Goleniowie, z którym związany jest od 45 lat. Ksiądz proboszcz, ministranci oraz parafianie życzyli ks. kanonikowi błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi na dalsze lata i doczekania w dobrym zdrowiu 60-lecia posługi kapłańskiej.

https://swjerzy.goleniow.pl/galerie/rocznica-swiecen-ks-kan-bogdana-schmita/

Udostępnij: