Przybądź Panie, bo czekamy

Przybądź Panie, bo czekamy
W niedzielę 28 listopada rozpoczęliśmy Adwent. Dla nas, chrześcijan, to przede wszystkim czas przygotowania się do przyjścia na świat Bożego Syna. Celebrujący sumę parafialną ksiądz proboszcz Wacław Nowak mówiąc o czasie, jaki przed nami, stwierdził: „Adwent nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Czas ten został nam dany, abyśmy duchowo się na przyjście Pana Jezusa przygotowali, abyśmy znaleźli chwilę na wyciszenie, na przemyślenie swego życia, na zatrzymanie się w codziennym zabieganiu”. Zwrócił też uwagę na adwentowy wystrój ołtarza – wieniec adwentowy przyozdobiony czterema świecami oraz świecę „roratkę”, zapalaną tylko podczas Rorat. Na przeżywanie Adwentu mamy cztery tygodnie. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy rozważać tajemnicę powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów, w drugiej (od 17 do 24 grudnia) już bezpośrednio będziemy przygotowywać się do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zachęcał ksiądz proboszcz, byśmy wykorzystali dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga poprzez udział w Roratach (codziennie o godz. 6.00) oraz w rekolekcjach wielkopostnych (od 12 do 15 grudnia). To – jak zauważył – szansa na to, aby zastanowić nad swoim postępowaniem i swoim życiem. Przede wszystkim nad tym co robimy źle, czego nie robimy, a powinniśmy w imię miłości Boga i bliźniego i byśmy postanowili to zmienić.. Razem z Adwentem weszliśmy w nowy rok liturgiczny. Jego motywem przewodnim jest hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”, zaś mottem biblijnym słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Będą nam te słowa towarzyszyć przez cały rok liturgiczny. W adwentowy klimat wpisała się Msza Święta wspólnoty Światło sprawowana dzień wcześniej przez ks. Marka Kawę. Jej uczestnicy przekazali stroik adwentowy, który wykonały osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

Udostępnij: