POŚWIĘCENIE WINA

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła, które przypada 27 grudnia, w naszym kościele praktykowany jest zwyczaj błogosławieństwa wina. Wieczorną Eucharystię, po której święcone było wino, sprawował ks. proboszcz Wacław Nowak. Jak powiedział, pobłogosławione wino jest symbolem miłości, a jego spożycie uwalnia nas od trucizny zła i nienawiści oraz pomaga w szerzeniu wzajemnego zrozumienia i życzliwości.
Błogosławiąc wino ks. proboszcz prosił Boga: „aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan na wzór samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”, a następnie częstował poświęconym winem wiernych, mówiąc: „Pij miłość św. Jana”. Tradycja święcenia wina wzięła swój początek od św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który podczas swojej działalności ewangelizacyjnej poddany został próbie zatrutego wina. Święty Jan, zanim podniósł kielich z winem do ust, pobłogosławił je i w ten sposób uwolnił od trucizny.
Udostępnij: