Podziękowanie za dar powołania

Podczas wieczornej Mszy Świętej (sobotę 14 grudnia) razem z Księdzem Proboszczem Wacławem Nowakiem dziękowaliśmy Panu Bogu za dar powołania, jakim obdarzył naszego duszpasterza. Okazją do tego była 33 rocznica jego święceń kapłańskich. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył jubilat. Prosił na początku o modlitwę za siebie i za wszystkich, dzięki którym odczytał swoje powołanie do kapłaństwa i którzy go w tym powołaniu wspierali i umacniali, zwłaszcza za rodziców. W kazaniu wiele miejsca poświęcił właśnie powołaniu – każdemu powołaniu. Jak mówił, Pan Bóg powołuje nas do różnych ról w życiu i bardzo ważne jest, byśmy na to powołanie nie tylko  odpowiedzieli, ale również z całą odpowiedzialnością i sumiennością je pełnili wszędzie tam, gdzie Bóg nas posłał. Po Mszy św. życzenia radości z pełnienia posługi kapłańskiej, obfitych owoców pracy duszpasterskiej oraz błogosławieństwa Bożego na kolejne lata w służbie Bogu i ludziom złożyli Księdzu Proboszczowi księża, ministranci, przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz parafianie indywidualnie. Specjalnie dla Księdza Proboszcza śpiewała schola „Per Dio”.
http://swjerzy.goleniow.pl/galerie/1906/

Udostępnij: