Maryjo, miej nas w opiece

3 maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ślubów króla Jana Kazimierza, który w 1656 powierzył Królestwo Polskie opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą Mszę Świętą ku czci Maryi – Królowej Polski odprawił ks. proboszcz Wacław Nowak. Rozpoczynając Eucharystię podziękował Matce Bożej za szczególną opiekę, jakiej Polacy od wieków doświadczali i doświadczają nadal za Jej pośrednictwem. „Przed wiekami wybraliśmy Cię na Królową Polski i tak jak nasi przodkowie, chcemy dzisiaj oddać Ci cześć i prosić: Królowo Polski, módl się za nami, otocz nas swoją opieką i prowadź prostymi drogami do Jezusa”. Muzyczną oprawę tej Mszy Świętej zapewniła parafialna schola Per Dio, w której wykonaniu usłyszeliśmy kilka pięknych pieśni maryjnych. Święto 3 maja na dobre wprowadziło nas w maryjny miesiąc. Uświęcone wielowiekową tradycją nabożeństwa majowe odprawiane będą w naszym parafialnym wieczerniku codziennie o godz. 18.00. Ks. proboszcz Wacław Nowak serdecznie na nie zaprasza.

Udostępnij: