KAŻDE ŻYCIE JEST ŚWIĘTE

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), obchodzonego zarazem jako Dzień Świętości Życia, Msza Święta w naszym kościele odprawiona została tylko przy blasku świec. Rozpoczynając Eucharystię ks. proboszcz Wacław Nowak powiedział, że te nikłe promyki świec symbolizują światło, które niesie Maryja rozpraszając mrok na drodze prowadzącej nas do Jezusa. I która swoim „fiat” (niech się tak stanie) uczy nas zaufania do Boga i pokory, dając jednocześnie nadzieję. W kazaniu ks. proboszcz kilkakrotnie podkreślił, że każde życie to dar od Boga, że każde życie jest święte i każde jest potrzebne. Kończąc swoje rozważania, powiedział: „Wpatrzeni w scenę Zwiastowania, chcemy dzisiaj, w Dniu Świętości Życia, dziękować Panu Bogu za każde życie, za każdą matkę niosącą pod swoim sercem Boży dar, dar, który jest święty od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. I prosić, by Maryja w scenie Zwiastowania była dla każdej matki, dla każdej kobiety nadzieją zakotwiczoną w wierze i zaufaniu do Boga”. Tradycją naszej parafii był marsz w obronie życie, przechodzący w milczeniu ulicami parafii po Mszy Świętej. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na pandemię, marsz się nie odbył.

Udostępnij: