KAPŁAŃSKIE “URODZINY”

Piątą rocznicę święceń kapłańskich obchodził 20 lutego ks. Paweł Michniewicz. Razem z ks. Pawłem dziękowaliśmy Panu Bogu za kolejną rocznicę jego święceń kapłańskich, za czas jego pracy w naszej parafii i prosiliśmy o błogosławieństwo na kolejne lata posługi kapłańskiej. Dziękczynnej Mszy Świętej przewodniczył jubilat. Razem z nim sprawowali ją ks. proboszcz Wacław Nowak, ks. kan. Bogdan Schmidt, ks. Mariusz Ogórski – wywodzący się z naszej parafii wicedyrektor Archidiecezjalnej Caritas oraz ks. Henryk Marszałek – proboszcz parafii w Mostach. Kazanie, którego głównym motywem było powołanie Lewiego (Ewangelia wg św. Łukasza), wygłosił ks. Mariusz Ogórski. W swoich rozważaniach zwrócił uwagę na to, że ks. Paweł tak jak Lewi nie miał wątpliwości, żeby pójść za Jezusem, choć nie wiedział, jaka to droga i dokąd prowadzi. Zachęcał, byśmy i my bez wahania odpowiadali na wezwanie Chrystusa, bo – jak mówił: “nasze wędrowanie za Nim to dla nas ludzi grzesznych wielka nadzieja i szansa”. Po Eucharystii podziękowania i życzenia ks. Pawłowi złożył w imieniu wspólnoty parafialnej ks. proboszcz Wacław Nowak: “Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za dar kapłaństwa ks. Pawła i za tamten dzień sprzed 5 lat. Tak jak Lewi, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, ks. Paweł zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. I dobrze, że poszedł, bo dzięki temu do nas przyszedł. Dziękujemy więc za jego powołanie, za czas kapłaństwa, za pracę w naszej parafii, za wszystkie dzieła, jakie z własnej inicjatywy podejmował, za duszpasterskie zacięcie, po prostu – za wszystko. A życzymy łaski Bożej i przyjaźni z Jezusem – na dziś, na jutro i na całe kapłaństwo. Pierwsze 5 lat ks. Paweł ma za sobą, ile jeszcze przed nim tylko Bóg wie, ale my życzymy mu długiego kapłaństwa i życia w wierności Chrystusowi”. Podziękowania i życzenia złożyli też ks. Pawłowi ministranci oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych, którymi ks. Paweł się opiekuje (Odnowa w Duchu Świętym, wdowy konsekrowane, krąg biblijny, wspólnota Światło, schola Per Dio), a także parafianie indywidualnie. Szczęść Ci Boże, Księże Pawle. Nieś nam z radością wiarę, nadzieję i miłość! Więcej na temat pięcioletniej pracy duszpasterskiej ks. Pawła Michniewicza w wywiadzie zamieszczonym w najbliższym numerze “Świętego Jerzego”.

Udostępnij: