Iść za światłem Jezusa

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone w całym Kościele 2 lutego ma wielorakie znaczenie. Przede wszystkim jest upamiętnieniem ofiarowania Jezusa w jerozolimskiej świątyni, kiedy to starzec Symeon biorąc Dziecię na ręce powiedział, że oto pojawiło się „światło na oświecenie pogan”. To dlatego to święto bogate jest w symbolikę światła.
W polskiej tradycji obchodzimy je jako święto Matki Bożej Gromnicznej. W tym roku wypadło ono w niedzielę i na wszystkie Msze św. wierni przychodzili do kościoła ze świecami (gromnicami), by po ich poświęceniu zabrać światło Chrystusa do swoich domów. Jak powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak celebrujący sumę parafialną: „To święto jest dla każdego człowieka okazją, by zaprosić Jezusa do swojego życia, by podążać za Nim i za światłem, które przyniósł dla świata”. W trakcie Eucharystii trzymając w dłoniach zapalone świece wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne.
Od ponad 20 lat święto Ofiarowania Pańskiego jest także Dniem Życia Konsekrowanego (ustanowił je w 1997 r. św. Jan Paweł II), w szczególny sposób otoczyliśmy więc modlitwą wszystkie konsekrowane osoby. Przede wszystkim związane z naszą parafią siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Maryi Panny oraz wdowy konsekrowane. „Dziękujemy dzisiaj za ich modlitwę oraz dar powołania i chcemy dla nich wyprosić u Boga, by wiernie wytrwały w tym, co ślubowały i by w świecie świeckich dawały świadectwo swojej przynależności do Chrystusowego Kościoła” – powiedział ks. proboszcz i po zakończeniu Eucharystii osobiście złożył życzenia siostrom Adrianie, Marcie, Marii i Monice oraz wdowom konsekrowanym. Parafianie obdarowali je kwiatami.

Udostępnij: