Imieniny Ks.Pawła Michniewicza.

 

Imieniny księdza Pawła
W uroczystość Świętych Piotra i Pawła (29 czerwca) ks. Paweł Michniewicz obchodził swoje imieniny.
Po raz pierwszy w naszej parafialnej wspólnocie, do której dołączył w sierpniu 2018 roku.
Razem z księdzem Pawłem dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie łaski, jakimi obdarzył solenizanta i
prosiliśmy, by błogosławił mu w dalszej pracy duszpasterskiej. Kazanie, poświęcone głównie patronom
tego dnia – św. Piotrowi i św. Pawłowi, wygłosił ks. proboszcz Wacław Nowak. Mówiąc działalności
tych dwu świętych apostołów, podkreślił ich zasługi w budowaniu fundamentów Kościoła Świętego i
wskazywał, że człowiek współczesny, jak niegdyś Piotr i Paweł, na różne sposoby może znajdować drogę
do Chrystusa. Na koniec, dziękując księdzu Pawłowi za dotychczasową posługę kapłańską w parafii i
życzył mu, by był po trosze jak święci Piotr i Paweł i by obaj stali się dla niego nieustającym źródłem
inspiracji. Życzenia ks. Pawłowi złożyli także ministranci, parafianie i przedstawiciele wspólnot, nad którymi ksiądz
Paweł sprawuje opiekę duszpasterską. Życzono mu m. innymi, by jak św. Paweł mógł kiedyś powiedzieć:
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”.Więcej zdjęć w galerii.
https://swjerzy.goleniow.pl/galerie/

Udostępnij: