4 LATA KS. PAWŁA

„Dzień święceń kapłańskich to najważniejszy dzień w życiu kapłana, dzień, który pamięta się do końca życia” – powiedział rozpoczynając Mszę Świętą ks. Paweł Michniewicz, który 20 lutego w naszej wspólnocie parafialnej obchodził 4 rocznicę tego wydarzenia. W tym roku dzień święceń ks. Pawła wypadł w czwartek, kiedy w naszej parafii modlimy się za powołanych i o nowe powołania; w ten czwartek naszą modlitwą otoczyliśmy przede wszystkim ks. Pawła.  Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył jubilat; razem z nim przy ołtarzu stanęli ks. proboszcz Wacław Nowak, ks. Janusz Mieszkowski – proboszcz parafii w Chojnie, w której przed przyjściem do Goleniowa posługę pełnił ks. Paweł, oraz ks. Krzysztof Kontek, również z chojeńskiej parafii. Kazanie, skierowane przede wszystkim do ks. Pawła, wygłosił ks. Kontek. Nawiązując do Ewangelii czytanej tego dnia życzył mu, aby słowa w niej zawarte stały się dla niego drogowskazem w posłudze kapłańskiej. Kończąc, powiedział: „Idąc za głosem Chrystusa i wskazaniami papieża Franciszka, w naszym codziennym życiu coraz bardziej powinniśmy wchodzić w życie ubogich – zarówno materialnie jak i duchowo – i nieść im pomoc. Niech słowa: >Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego< pozwolą nam zrozumieć, że służąc człowiekowi, służymy samemu Chrystusowi”. Po Eucharystii ks. proboszcz Wacław Nowak podziękował ks. Pawłowi za jego oddaną pracę na rzecz parafii, zwłaszcza za stworzenie młodzieżowej grupy teatralnej, w wykonaniu której parafianie obejrzeli dwukrotnie Jasełka oraz bardzo realistyczną Pasję, a także za opiekę nad kilkoma wspólnotami i utworzenie Kręgu Biblijnego. Życzył mu błogosławieństwa Bożego na kolejne lata kapłaństwa, mocy w pokonywaniu trudności i satysfakcji w pracy duszpasterskiej. Życzenia ks. Pawłowi złożyli również ministranci, przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz parafianie. Oprawę muzyczną zapewniła schola Per Dio, a swoją modlitwą wspierała ks. Pawła kilkuosobowa reprezentacja parafian z Chojny. Wszystkim za towarzyszenie mu w tym wyjątkowym dniu ks. Paweł podziękował, prosząc jednocześnie, by i na co dzień w modlitwie o nim pamiętać. Księże Pawle! Życzymy wielu Bożych łask, matczynej opieki Maryi, życzliwości ludzi i radości z pełnienia posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Udostępnij: