Wspólnota “Światło”

Wspólnotę „Światło” tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzież i dorośli), ich rodziny oraz grupa osób, które w tej specyficznej wspólnocie znalazły dla siebie pole do działania. Powstała z inicjatywy ks. Piotra Dzedzeja, który pierwszą wspólnotową Mszę św. odprawił w sobotę 28 lutego 2015 roku. Liderem jest p. Maria Palica.

Początkowo wspólnota działała w ramach międzynarodowego ruchu religijnego „Wiara i Światło”. Ze względów formalnych i za zgodą ks. proboszcza, ostatecznie nie wstąpiła formalnie do tego ruchu i od jesieni 2017 roku działa pod nazwą „Światło”. Pod koniec 2017 roku na bazie wspólnoty powstało Stowarzyszenie na rzecz rodziny „Światło”, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnota, licząca obecnie ok. 40 osób (liczba ta jest zmienna), spotyka się raz w miesiącu, zwykle w ostatnią sobotę. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą, a po Eucharystii jest czas na rozmowy, warsztaty (np. z psychologiem, czy wykonywania ozdób świątecznych) oraz zajęcia budujące więzi w grupie.

Po czteroletniej działalności grupa tworzy wielką rodzinę, wspierając się i pomagając sobie w trudnych sytuacjach. Wzruszającym elementem każdej wspólnotowej Mszy św. jest odmawiana w kręgu wokół ołtarza modlitwa „Ojcze nasz” oraz przekazywany sobie chwilę później znak pokoju, a radosnym – wielbienie Boga śpiewem prowadzonym przez Joannę Stanuch, do którego coraz chętniej włączają się utalentowani muzycznie członkowie wspólnoty. W ważnych chwilach niepełnosprawni niosą do ołtarza dary, czasem własnoręcznie wykonane, jak np. wielki różaniec z kasztanów. Od początku działalności wspólnoty najważniejszym wydarzeniem roku jest Pierwsza Komunia Święta dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną; dotychczas przyjęło ją 20 dzieci. Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem odbywają się wspólnotowe spotkania wigilijne z paczkami dla niepełnosprawnych osób oraz organizowane są jednodniowe pielgrzymki do pobliskich sanktuariów.

Wspólnotowe Msze Święte w intencji osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół odprawiane są co do zasady w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 12.00 (z przerwą wakacyjną). Przyjść na nie może każdy, komu potrzebne jest duchowe i modlitewne wsparcie, albo kto chciałby włączyć się w działanie tej wspólnoty.

Aktualnym opiekunem jest ks.Paweł Michniewicz.

Udostępnij: