Redakcja św. Jerzego

Gazeta parafialna „Święty Jerzy”
Miesięcznik parafialny wydawany od 2012. Opisuje wydarzenia naszej wspólnoty parafialnej oraz Kościoła powszechnego, spełniając funkcję informacyjną i ewangelizacyjną. Ukazuje się 24 dnia każdego miesiąca. Ambicją zespołu redakcyjnego, który tworzą: ks.Wacław Nowak, ks. Paweł Michniewicz, Beata Prusik, Maria Palica, Agnieszka Chabraszewska i Sylwia Sobolewska, jest dotrzeć ze słowem pisanym do możliwie dużej grupy parafian. Opieka duchowa: ks. proboszcz Wacław Nowak; redaktor naczelny: Beata Prusik.

Redakcja: 72-100 Goleniów, ul. Andersa 6.
e-mail: parafia@swjerzy.goleniow.pl

 

Przejdź do przeglądania archiwum gazety

Udostępnij: