Redakcja św. Jerzego

„Święty Jerzy”, Gazeta parafii pw. św. Jerzego w Goleniowie.
Jest to miesięcznik wydawany przez naszą parafię przeszło 5 lat. Opisuje wydarzenia i pewne formy aktywności w naszej wspólnocie parafialnej oraz w Kościele powszechnym. Pragniemy dotrzeć poprzez Słowo pisane do wszystkich naszych parafian i nie tylko, by pokazać bijące serce naszej parafii tym, których zmogła choroba i nie mogą tak aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty a, której są ważną częścią  i do tych, którym  nie po drodze do kościoła a ta forma do nich przemawia i oczywiście do tych wiernych stale uczęszczających. Odczytujemy naszą misję w tym by docierać w tej formie do ludzi aby poczuli się Oni naszą częścią i by wzbudzić w nich  zainteresowanie NASZĄ WSPÓLNOTĄ.

Zespół redakcyjny: ks.Paweł Michniewicz, ks. Wacław Nowak, Beata Prusik, Maria Palica, Agnieszka Chabraszewska, Sylwia Sobolewska,ks.Maciej Szustak,  Marta Rucińska („JERZYK”). Stali współpracownicy: Zbigniew Stanuch, Maciej Wójcik.

Redakcja: 72-100 Goleniów, ul. Andersa 6.
e-mail: parafia@swjerzy.goleniow.pl

Skład: „Gazeta Goleniowska”.
Druk: Drukarnia „Arkusz”, 72-100 Goleniów, ul. Krzywoustego 31, tel. 91 407 21 70.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

Przejdź do przeglądania archiwum gazety

Udostępnij: