Bierzmowani

W Kościele bierzmowanie stanowi drugi spośród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Udzielany jest przez biskupa. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: „Przez sakrament bierzmowania  jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony”(KK 11; KKK 1285). Warunkiem do przyjęcia bierzmowanie jest chrzest oraz wyrażenie pragnienia przygotowania i przyjęcia bierzmowania. Dokumenty jakie należy przygotować to: zaświadczenie z kancelarii parafii w, której było się chrzczonym, podanie do ks. Arcybiskupa/ Biskupa z przedstawieniem motywacji do przyjęcia sakramentu, biografia świętego, którego imię pragnął/eła bym  przyjąć oraz zaświadczenie z parafii świadka, iż jest wierzącym i praktykującym katolikiem. W formację grupy wchodzi Msza Święta niedzielna o godzinie 18:30, indywidualne katechezy, spotkania dla dzieci i rodziców oraz uczestnictwo w nabożeństwach wynikających z aktualnego momentu liturgicznego w roku.

Opiekunem jest Ks.Maciej Szustak.

Udostępnij: