Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -15 sierpnia

MARYJA POKAZUJE NAM CEL
Jak co roku w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przyszliśmy do kościoła z bukietami kwiatów, ziół i kłosów zbóż oraz innych darów pól i ogrodów, by w ten  sposób podziękować Panu Bogu i Matce Bożej za wszelkie łaski i za plony, jakie zrodziła ziemia. Kapłani błogosławili je i święcili na wszystkich Mszach Świętych. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim; w polskiej tradycji znane jest także jako święto Matki Bożej Zielnej. Od niedawna to piękne religijne święto ma wymiar patriotyczny, połączone jest bowiem z obchodami rocznicy Cudu nad Wisłą (1920 r.) oraz świętem Wojska Polskiego. Pamiętaliśmy o tym w naszej modlitwie. Przede wszystkim jednak jest to święto poświęcone Bożej Matce i to do jej stóp przynieśliśmy nasze bukiety.Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypomina nam przede wszystkim o celu naszej chrześcijańskiej drogi. Maryja, wzięta z ciałem i duszą do nieba, pokazuje nam cel, do którego zmierza każdy z nas w swojej ziemskiej wędrówce i prowadzi do swego Syna. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą Matkę. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt. Prosimy Cię, Panie, pobłogosław przyniesione do Ciebie pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu – powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak, sprawujący Mszę Świętą o 9.15 i po błogosławieństwie poświęcił przyniesione przez wiernych bukiety. Jak co roku, ok. 200 bukietów z kwiatów, ziół, zbóż i owoców przygotowały panie z Żywego Różańca. Można je było nabyć za dobrowolną ofiarę. Zebrane pieniądze w kwocie 1020 zł przeznaczone zostały na wsparcie misji świętych.
http://swjerzy.goleniow.pl/galerie/wniebowziecia-najswietszej-maryi-panny-15-sierpnia/
M.Palica

Udostępnij: