WIGILIA PASCHALNA

Centrum Triduum Paschalnego stanowi Wigilia Paschalna. Jej bogata i piękna liturgia pełna jest symboli życia, którymi są światło, słowo, woda i uczta. I to one stanowią główną treść kolejnych części tej najbardziej uroczystej w roku liturgicznym Mszy Świętej. Rozpoczęliśmy ją o 22.00 przy poświęconym ogniu przed kościołem. Od niego ks. proboszcz Wacław Nowak zapalił paschał i głosząc „Światło Chrystusa” wniósł go do ciemnego kościoła. Od paschału swoje świece zapalali wierni i dopiero po trzecim wezwaniu „Światło Chrystusa” włączone zostało  oświetlenie kościoła. To stopniowe rozpraszanie ciemności przez Światło Chrystusa ma swoją głęboką wymowę – z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Płomień światła jest również znakiem czuwania i oczekiwania. Po obrzędzie światła Kościół rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu. Liturgia słowa Wigilii Paschalnej obejmuje 7 czytań przeplatanych śpiewem psalmów. W naszej parafii przyjęło się, że do czytań i śpiewu psalmów włączają się aktywnie parafianie. Tak też było i w tym roku. Tę część zakończyło kazanie wygłoszone przez ks. Marka Kawę. Chwilę później zabrzmiała pieśń „Chwała na wysokości”, zadzwoniły dzwony i dzwonki i przeszliśmy w kolejną część tej pięknej liturgii – jej treścią była woda, źródło wszelkiego życia. Woda rozpoczyna życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu, dlatego przy zapalonych świecach odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, a następnie ksiądz proboszcz poprzez poświęcenie udzielił wszystkim obecnym symbolicznego chrztu. To właśnie ten sakrament wszczepia nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa. Liturgia światła, słowa Bożego i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych były wprowadzeniem do  radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej, którą rozpoczęliśmy o północy. Zabrzmiało radosne „Alleluja”, a ksiądz proboszcz obwieścił „Chrystus zmartwychwstał”. Podczas Eucharystii Wielkiej Nocy, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego, w sposób sakramentalny uobecnia się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ten dar życia otrzymali również uczestnicy uczty paschalnej, posilając się Ciałem prawdziwego Baranka Bożego. Uroczysta Msza Święta zakończyła się procesją rezurekcyjną w parafialnym wieczerniku, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i odśpiewaniem hymnu „Te Deum”. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

Udostępnij: