Wielki czwartek – Msza Wieczerzy pańskiej

Kulminacją Wielkiego Tygodnia są trzy najbardziej święte dni – Triduum Paschalne. Liturgia tych dni koncentruje się na końcowych wydarzeniach z życia Chrystusa oraz ukazuje Jego ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Te ostatnie dni Wielkiego Tygodnia stanowią szczyt całego okresu liturgicznego. W te święte dni nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego Odkupienia – poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięstwa i chwalebnego Zmartwychwstania. Obchody Triduum rozpoczynają się wieczorem Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i Jego uczniów, podczas której Chrystus ustanowił Eucharystię. To dlatego Wielki Czwartek obchodzony jest również jako dzień kapłanów. Tuż po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament  przenoszony jest do tzw. kaplicy przechowania (symbolicznej ciemnicy), przy której odbywa się całonocna adoracja na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a następnie Jego pojmania i uwięzienia. Adoracja to wyraz wdzięczności wiernych za dar ustanowienia Eucharystii.

Udostępnij: