UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Tłumnie parafianie Świętego Jerzego uczestniczyli w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tradycyjnie zwaną Bożym Ciałem, która w tym roku wypadła 8 czerwca. To bardzo ważne w Kościele święto obchodzone jest od wielu wieków, a jego najbardziej barwną i bogatą w treści religijne częścią jest procesja do czterech ołtarzy. W naszej parafii procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła po uroczystej sumie parafialnej. Celebrujący ją ks. proboszcz Wacław Nowak w swoich rozważaniach skupił się na istocie Eucharystii, podkreślając, że dar Eucharystii jest oddaniem Boga siebie przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. „Jezus daje nam siebie pod postacią chleba i wina i zapewnia, że do końca nas umiłował. Jest z nami w uczcie eucharystycznej, w której uczestniczymy i jest w Najświętszym Sakramencie, z którym pójdziemy ulicami parafii, dając świadectwo naszej wiary i uwielbienia”. Boże Ciało, jak ks. proboszcz podkreślał, to dzień kiedy Chrystus Eucharystyczny wychodzi ze świątyni i idzie ulicami parafii, by zaglądać w nasze serca i domy. By przypomnieć, że trzeba nam ciągle karmić się Jego Ciałem i Krwią w drodze do wieczności, bo Eucharystia jest jak powietrze, jak chleb i woda, bez których nie ma życia, to przestrzeń jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Po Mszy Świętej rozpoczęła się procesja z Najświętszym Sakramentem. Ta obecna w Polsce od XIV wieku tradycja zbiorowej manifestacji wiary ma niezwykły urok: udekorowane kwiatami i brzózkami ołtarze, sztandary, ministranci, dziewczynki sypiące kwiaty, dzwonki, śpiew i piękna pogoda, a w tym roku dodatkowo orkiestra dęta Wood „Brass Band”. To wszystko sprawiło, że parafianie całymi rodzinami wzięli udział w tej radosnej uroczystości, zabierając do domów na pamiątkę brzozowe gałązki. W centrum tego podniosłego świętowania był Chrystus, ukryty w małym kawałku chleba, który – jak co roku – poprowadził nas ulicami Andersa, Konopnickiej, Szczecińską i Sportową, przypominając, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest „procesja serca”, która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii Świętej. Uroczystości Bożego Ciała zakończyły się w parafialnym wieczerniku odśpiewaniem hymnu „Te Deum”.

Udostępnij: