TRZY DROGOWSKAZY NA WIELKI POST

Środą Popielcową (22 lutego) rozpoczęliśmy Wielki Post. Przez 40 kolejnych dni, rozważając tajemnice męki i śmierci Chrystusa, będziemy przygotowywać się duchowo do najważniejszego w roku liturgicznym wydarzenia – Zmartwychwstania Jezusa. W naszym kościele w Środę Popielcową sprawowane były cztery Msze Święte. Na wszystkich kapłani posypywali głowy wiernych popiołem, mówiąc: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się
obrócisz”. Obrzęd ten jest znakiem pokory i pokuty, a jednocześnie symbolizuje żałobę i przypomina o przemijaniu. „Od obrzędu posypania głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post, by wraz z Jezusem przez 40 dni dążyć drogą ku zmartwychwstaniu. Na tę drogę Jezus daje nam dzisiaj trzy drogowskazy, są to modlitwa, post i jałmużna” – powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak, sprawujący Mszę Świętą o godz. 10.00 (na zdjęciach). W dalszej części swoich rozważań ks. proboszcz skupił się na tych drogowskazach, na pierwszym miejscu stawiając modlitwę, która jest uczynkiem miłosiernym względem duszy. „Modlitwa to spotkanie z Bogiem i doświadczanie Jego obecności., bliskości. Jak naucza nas Jezus – mamy się modlić nie dla oczu ludzi a dla oczu Boga. Drugim drogowskazem na czas Wielkiego Postu jest jałmużna, uczynek miłosierdzia względem człowieka. Dzisiaj naszej pomocy potrzebują nasi bliźni z Ukrainy doświadczonej wojną oraz Turcji i Syrii, które dotknęło tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. I wreszcie trzeci drogowskaz to post, rozumiany przede wszystkim jako wyrzeczenia ze względu na Boga. Post jest wtedy, kiedy wynika z naszej religijności, a nie z innych motywów”. Kazanie zakończył słowami: „Czas Wielkiego Postu to czas dany nam do przemiany naszego życia. Niech będzie w nim więcej modlitwy, niech nasze serca otworzą się bardziej na potrzeby innych, niech nasze wielkopostne wyrzeczenia oddane zostaną Bogu, byśmy na koniec Wielkiego Postu mogli powiedzieć: Panie Jezu, Ty dla mnie niosłeś krzyż, a ja przyniosłem Tobie swoją modlitwę, umartwienia i otwartość na drugiego człowieka”. Kończąc Eucharystię, zaprosił ks. proboszcz wiernych do udziału w nabożeństwach wielkopostnych oraz w rekolekcjach. Droga Krzyżowa – w piątki o 17.00 dla dzieci oraz o 18.00 dla młodzieży i dorosłych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o 17.45, rekolekcje wielkopostne – od 26 do 29 marca.

Udostępnij: