ŚWIATŁO ŚWIATA

ŚWIATŁO ŚWIATA
2 lutego Kościół obchodził święto Ofiarowania Pańskiego. To przypomnienie tego, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Najświętsza Maryja Panna wraz ze św. Józefem ofiarowali Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata.  To dlatego święto to jest tak bogate w symbolikę światła. W polskiej tradycji obchodzimy je jako święto Matki Bożej Gromnicznej. To dlatego na wszystkie Msze Święte sprawowane w naszej parafii tego dnia wierni przychodzili do kościoła ze świecami (gromnicami), by po ich poświęceniu zabrać światło Chrystusa do swoich domów. Jak powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak celebrujący Eucharystię o godz.10.00, „to święto jest dla każdego człowieka okazją, by zaprosić Jezusa do swojego życia, by podążać za Nim i za światłem, które przyniósł dla świata”. Święto Ofiarowania Pańskiego to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który Kościół powszechny obchodził 25. raz. Ks. proboszcz rozpoczynając Eucharystię podkreślił, jak bardzo ważna i potrzebna jest posługa i żarliwa modlitwa osób, które znalazły swoją drogę do Jezusa i ofiarowały Mu siebie. One modlą się także za nas, dlatego my w ich święto szczególną modlitwą otoczyliśmy posługujące w naszej parafii siostry Adrianę, Marię, Martę i Monikę ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Maryi Panny oraz wdowy konsekrowane. „Dziękujemy Wam dzisiaj za modlitwę oraz dar powołania i chcemy dla was wyprosić u Boga, byście wiernie wytrwały w tym, co ślubowałyście i abyście w świecie świeckich dawały świadectwo swojej przynależności do Chrystusowego Kościoła” – powiedział na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz, a parafianie obdarzyli siostry i wdowy konsekrowane białymi różami i drobnymi upominkami.   M.Palica

Udostępnij: