ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE POGAN

Święto Ofiarowania Pańskiego, które Kościół obchodzi 2 lutego, jest upamiętnieniem przyniesienia Jezusa do jerozolimskiej świątyni przez Józefa i Maryję. Starzec Symeon, biorąc Dziecię na ręce powiedział, że oto pojawiło się „światło na oświecenie pogan”. To dlatego to święto bogate jest w
symbolikę światła. W polskiej tradycji obchodzimy je jako święto Matki Bożej Gromnicznej. W naszej parafii tego dnia sprawowane były cztery Msze Święte i na wszystkie wierni przychodzili do kościoła ze świecami (gromnicami), by po ich poświęceniu zabrać światło Chrystusa do swoich domów. Jak powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak celebrujący Mszę Świętą o godz.10.00 i o 17.00 (na zdjęciach): „To Chrystus jest tym światłem i to Jego wskazuje nam Matka Boża. Płomień świecy, którą trzymamy w dłoniach, przypomina nam o Tej, która szła drogą Bożą, która nam współczesnym wskazuje drogę do Jezusa i zachęca, byśmy tą drogą wytrwale podążali. Swoje rozważania na temat znaczenia Ofiarowania Pańskiego zakończył ks. proboszcz słowami: „Bądź jak ten płomyk gromnicy, bądź takim światłem dla siebie i dla innych. Nieś światłość Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg Cię postawił i jak Symeon bądź świadkiem Chrystusa”. Od ponad 20 lat święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest jednocześnie jako Dzień Życia Konsekrowanego, w szczególny sposób otoczyliśmy więc modlitwą wszystkie konsekrowane osoby. Przede wszystkim związane z naszą parafią siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Maryi Panny oraz wdowy konsekrowane. Msza Święta o godz. 10.00 sprawowana była w intencji osób konsekrowanych, natomiast o 17.00 – w intencjach przyniesionych przez dzieci w uroczystość Trzech Króli.

 

Udostępnij: