SIOSTRO MARTO, DZIĘKUJEMY!

Siostra Marta, zakonnica z greckokatolickiego zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalnej Maryi Panny zakończyła kilkunastoletnią posługę w naszej parafii. Przeniesiona została do zakonnego domu w Przemyślu. Za piękny przykład oddania Panu Bogu i Maryi, za wielkie serce, za pogodę ducha i życzliwość, a przede wszystkim za gorliwą modlitwę podziękował siostrze Marcie ks. proboszcz Wacław Nowak po sumie parafialnej w niedzielę 21 sierpnia. Siostra Marta przybyła do Goleniowa w 2006 roku i wierzymy, że choć wyjeżdża daleko, to choć cząstkę serca zostawi w naszym mieście i w naszej parafii. Siostro Marto, niech Dobry Bóg ma Cię w swojej opiece.

Udostępnij: