ROK Z PANEM JEZUSEM

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (28 maja) – piękne wiosenne święto, zwane Zielonymi Świątkami, była wyjątkowym dniem dla dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. W białych komunijnych strojach przybyły do kościoła, aby podziękować Panu Bogu za dar Eucharystii. Mszę Świętą rocznicową, w której aktywnie uczestniczyły dzieci, odprawił ks. Marek Kawa. Witając dzieci powiedział: „Już rok trwa wasza przygoda z Panem Jezusem i niech trwa nieustanie, a dzisiejsza Eucharystia niech będzie wielkim dziękczynieniem za ten piękny dar.” W kazaniu ks. Marek mówił dzieciom, jak ważne w życiu osoby wierzącej są systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach Świętych, przystępowanie do sakramentu pokuty i do Komunii Świętej. „Starajcie się, by wasze dusze były zawsze białe, jak stroje komunijne – mówił. – A kiedy się zabrudzą, oczyścić je możecie podczas spowiedzi. I starajcie się swoją przygodę i przyjaźń z Panem Jezusem nieustannie kontynuować i
pielęgnować, by czas z Panem Jezusem nigdy się nie kończył”. Na zakończenie Mszy Świętej dzieci wręczyły kapłanom róże, a ks. proboszcz Wacław Nowak podziękował paniom katechetkom Agnieszce Chabraszewskiej (SP 4) oraz Beacie Bieniek (SP 5) za przygotowanie dzieci do rocznicowej uroczystości.

Udostępnij: