Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Przed rokiem 93 dzieci po raz pierwszy przyjęło do swoich serc Pana Jezusa. To ważne w ich życiu wydarzenie uczciły w niedzielę 22 maja uroczystą Mszą Świętą, dziękując Panu Bogu za dar Eucharystii. Rocznicową Mszę Świętą sprawował ks. Marek Kawa, słowo Boże czytały dzieci; one też poprowadziły modlitwę powszechną i niosły dary ołtarza. Ksiądz Marek w kazaniu skupił się na przykazaniu „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Pytał dzieci, ile z nich w minionym roku przychodziło w każdą niedzielę do kościoła. Kiedy okazało się, że niewiele, tłumaczył, jak ważne w życiu osoby wierzącej są regularna spowiedź oraz coniedzielne uczestnictwo we Mszach Świętych. „Z naszą duszą jest tak jak z kwiatem – mówił. – Jeśli się go nie pielęgnuje, nie podlewa, to usycha i ginie”. Zachęcał dzieci, aby rocznicę pierwszej komunii świętej potraktowały jak okazję, żeby zacząć od nowa. Przede wszystkim, by w każdą niedzielę znajdowały czas na spotkanie z Panem Jezusem podczas Eucharystii i nie zapominały o codziennej modlitwie. Na zakończenie Mszy Świętej dzieci wręczyły kapłanom kwiaty, a ksiądz proboszcz Wacław Nowak podziękował paniom katechetkom Agnieszce Chabraszewskiej (SP 4) i Beacie Bieniek (SP 5) za przygotowanie dzieci do rocznicowej uroczystości.
Maria Palica

Udostępnij: