PRAWDZIWIE „ŻYWY”, BO MISYJNY

W pierwszą sobotę kwietnia gościliśmy w naszej parafii księdza Michała Kacprzyka – sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego, na które składają się Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary oraz Papieskie Dzieło Świętego Piotra. Ksiądz Michał razem z naszymi kapłanami celebrował Mszę Świętą wynagradzającą Niepokalnemu Sercu Maryi, której przewodniczył ks. proboszcz Wacław Nowak, i na jego prośbę wygłosił kazanie. W swoich rozważaniach wiele miejsca poświęcił św. Janowi Pawłowi II, którego Kościół wspominał 2 kwietnia w 17 rocznicę śmierci. Podkreślił, że posługa Ojca Świętego była zawsze mocno związana z Matką Bożą. Zachęcał, byśmy i my, pomni naczynia św. Jana Pawła II, codziennie wyrażali Bogu swoją wdzięczność i byli tak jak On wpatrzeni w serce Maryi. Ta wdzięczność – jak powiedział – najpełniej wyrażać się będzie w modlitwie, przede wszystkim w modlitwie różańcowej, bo to modlitwa oplatająca cały świat i mająca wielką moc. W tym kontekście mówił o działalności misyjnej prowadzonej w wielu krajach świata, zwłaszcza w Afryce i wsparciu tak modlitewnym jak i materialnym, jakiego na co dzień misjonarze doświadczają od ludzi skupionych w Żywym Różańcu. Ks. Michał przywiózł wydawnictwa Papieskiego Dzieła Misyjnego, a po Eucharystii spotkał się z członkami Żywego Różańca. W naszej parafii działają 4 róże Żywego Różańca, od wielu lat wspierając dzieła misyjne; koordynatorką jest Krystyna Michalak.
Maria Palica

Udostępnij: