POŚWIĘCENIE WINA

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła, które przypada 27 grudnia, w naszym kościele praktykowany jest zwyczaj błogosławieństwa wina. Wieczorną Eucharystię, po której święcone było wino, sprawował ks. proboszcz Wacław Nowak. Na początku przypomniał, że tradycja święcenia wina wzięła swój początek od św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który podczas swojej działalności ewangelizacyjnej poddany został próbie zatrutego wina. Święty Jan, zanim podniósł kielich z winem do ust, pobłogosławił je i w ten sposób uwolnił od trucizny. Po Mszy Świętej ks. proboszcz pobłogosławił i poświęcił wino, prosząc Boga, „aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan na wzór
samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”, a następnie częstował poświęconym winem wiernych, mówiąc: „Pij miłość św. Jana”.

Udostępnij: