PODĄŻAJMY DROGĄ MARYI

Obchodzona w Kościele powszechnym 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana także świętem Matki Bożej Zielnej, jest najważniejszym i najstarszym świętem maryjnym w roku liturgicznym. W Polsce połączone jest ono z obchodami rocznicy Cudu nad Wisłą i świętem Wojska Polskiego. Jak co roku przyszliśmy tego dnia do kościoła z bukietami wykonanymi z kwiatów, ziół i kłosów oraz innych darów pól i ogrodów, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski i plony, jakie zrodziła ziemia, a przede wszystkim za najpiękniejszy dar jakim obdarzył człowieka – za Matkę Bożą, naszą Matkę – Maryję. Bukiety przyniesione przez wiernych kapłani święcili na wszystkich Mszach Świętych. Podczas sumy parafialnej uczynił to ks. proboszcz Wacław Nowak, który rozważając w kazaniu tajemnicę Wniebowzięcia powiedział między innymi: „W ten wyjątkowy dzień chcemy zapatrzyć się w Maryję, która swoim życiem wskazuje nam drogę do nieba. Ona najpiękniej umiała łączyć sprawy Boże ze sprawami ludzkimi i dla nas współczesnych, zwłaszcza dla kobiet, stanowi niedościgły wzór. Jeżeli chcemy jak Maryja znaleźć się w niebie, powinniśmy Ją naśladować i podążać taką samą drogą. Zaufajmy Jej Matczynemu sercu, a poprowadzi nas bezpiecznie na spotkanie ze swoim Synem – Jezusem Chrystusem.” Tradycyjnie już przed ołtarzem stanęła kolorowa kompozycja z płodów ziemi, a panie z Żywego Różańca przygotowały ok. 200 bukietów. Dochód z ich rozprowadzania przekazany zostanie na wsparcie działań misyjnych. W tym roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP modlitwą i materialnie wsparliśmy Słowenię doświadczoną tragiczną w skutkach powodzią.

 

Udostępnij: