PAN JEZUS JUŻ ZAWSZE BĘDZIE Z WAMI

Pierwsza Komunia Święta jest dla kilkuletnich dzieci wyjątkowym wydarzeniem, świadomie przychodzą do Pana Jezusa, by w białym opłatku przyjąć Go do swojego serca. I takim wydarzeniem dla Darii i Oliwiera, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym była Msza Święta wspólnoty Światło (27 maja), podczas której po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” – mówił Pan Jezus do swoich uczniów. Słowa te znalazły się w centrum kazania ks. Marka Kawy, który uroczystą Mszę św. sprawował. Jak mówił, w oczach Boga każde dziecko jest wyjątkowe, także to niepełnosprawne. I każde ma prawo do spotkania z Bogiem w Komunii Świętej. Tłumacząc przejętym i zagubionym nieco dzieciom, jakie znaczenie będzie mieć w ich życiu wydarzenie, w którym uczestniczą, wprowadził je w tajemnicę Eucharystii i zaprosił do Stołu Pańskiego. „Niech Pan Jezus , którego dzisiaj przyjmujecie po raz pierwszy, będzie z wami przez całe wasze życie i niech otacza was swoją opieką”. Może dzieci nie do końca uświadamiały sobie, co dla nich ten dzień oznacza, ale zapewne zachowają tę wzruszającą a zarazem radosną chwilę na długo w swojej pamięci. Darię i Oliwiera do Pierwszej Komunii Świętej przygotowała p. Marzena Borowska, katechetka Zespołu Szkół Specjalnych, aktywnie w przygotowanie tej uroczystości włączyli się rodzice dzieci. Od wspólnoty Światło dzieci otrzymały drobne upominki.

Udostępnij: